2η Σχολή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας Ο.Σ.Ε.Α

Έπειτα από την πρώτη απόλυτα επιτυχημένη Σχολή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών  Ο.Σ.Ε.Α (Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμοσμένης Αυτοάμυνας) η Ε.Ο.Μ.Α.. προχωράει προς την δεύτερη Σχολή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών  η οποία θα γίνει στην Θεσσαλονίκη από 3 έως 7 Ιανουαρίου 2018.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτών δεν θα ξεπεράσει τους 14 προκειμένου να υπάρχει καλή επιτήρηση και βοήθεια από τους εκπαιδευτές της σχολής προς τους εκπαιδευόμενους.

Παράλληλα συνεχίζεται με επανειλημμένα σεμινάρια ανά την Ελλάδα, η  καθοδήγηση και επιτήρηση των ήδη πιστοποιημένων εκπαιδευτών από την πρώτη σχολή.

 

Scroll To Top